SPGroup

Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s.
Činnost
Zprostředkování nákupu, prodeje a vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb

Adresa
Praha 1, Masarykovo nábř. 28, okres Praha 1

Telefon
221907218

47116072

Zapsáno v obchodním rejstříku
B 1826 vedená u Městského soudu v Praze